Text Box: EMLÉKEK ÉS EMLÉKEZÉSEK A MOSONI ZSIDÓSÁGRÓL. MELLÉKLETEK.
Text Box: A DARNÓZSELI IZRAELITA TEMETŐT A KÖZSÉG LAKOSAI RENDBE HOZTÁK ÉS EMLÉKTÁBLÁT IS ÁLLÍTOTTAK, MELYET 1985. MÁJUS 21-ÉN SCHŐNER ALFRÉD BUDAPESTI FŐRABBI, A KÖZSÉG PLÉBÁNOSA, A TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI, GAZDASÁGI VEZETÉSE, VALAMINT A HAZAFIAS NÉPFRONT JELENLÉTÉBEN AVATTAK FEL. 
Text Box: A DARNÓZSELI IZRAELITA TEMETŐ TÁVLATI KÉPE AZ EMLÉK-FALLAL. (429. oldalhoz.)
Text Box: 132. oldal.