Text Box: EMLÉKEK ÉS EMLÉKEZÉSEK A MOSONI ZSIDÓSÁGRÓL. MELLÉKLETEK.
Text Box: A MOSONVÁRMEGYE 1943 MÁRCIUS 7. SZÁMÁNAK MÁSODIK OLDALÁRÓL: A II. OSZTÁLY. TUDÓSÍTÁS A HELYI GIMNÁZIUM II. OSZTÁLYA TANULÓINAK ELŐADÁSÁRÓL. „.ÉS MEGRÁZ-ZUK MAGYAROSAN SZERETETTEL A KEZÜKET, A MAGYAR REMÉNY, A MAGYAR BIZTATÁS MELEGÉVEL, AHOGY A NAGY FOGADALMAKNÁL TENNI SZOKTÁK. MAGYARRÁ BAJTÁRSAM-MÁ FOGADLAK.” A MEGNEVEZETT SZEREPLŐK KÖZÜL HÁRMAN AUSWITZBAN VÉGEZTÉK 1944 NYARÁN. (118. oldalhoz.)
Text Box: 31. oldal.