Text Box: EMLÉKEK ÉS EMLÉKEZÉSEK A MOSONI ZSIDÓSÁGRÓL. MELLÉKLETEK.Tisztelt és kedves barátaink!
   A következő anyag kézirat, ezért az teljes egészében a ti személyes tájékoztatásotokra szolgál. Annak másolása kinyomtatása, bármilyen célú felhasználása, részben vagy egészében tilos. A CD másolása, megváltoztatása részben, vagy egészében ugyancsak tilos. A kérést figyelmen kívül hagyót, minden vonatkozásban teljes felelősség terheli.

Ajánlás a mellékletekhez.


  Sok éven keresztül gyűjtöttem Mosonmagyaróvár és környéke zsidóságának életéről anyagot, melynek nagy részét az Emlékek és Emlékezések a Mosoni Zsidóságról c. Olvasókönyvben írtam le. A gyűjtés során több régi fényképhez és okirathoz is hozzá jutottam, mely arra ösztönzött, hogy azokat is az érdeklődők elé tárjam, és ezt mellékletek formájában állítottam össze. A korabeli okmányok, újságcikkek másolatai nemcsak meggyőzhetik az érdeklődőket az olvasókönyvben megírtak hitelességéről, de a vészkorszak hangulatát is jól érzékeltetik. A régi fényképek másolatain látható személyek ismertté válhatnak, a vészkorszakban elpusztítottak emléke így talán meggyőzőbben marad meg. Bárcsak még több emléket tudtam volna bemutatni! A fényképeket jó szándékú személyektől kaptam, akik szeretettel őrizték azokat hosszú időn keresztül. A képek többsége amatőr felvétel, az idő is rontotta minőségüket, ezért kérem az Olvasót, legyen elnéző. Annál is inkább, mert technikai felszereltségünk, és ismereteink is csupán amatőr szintűek. Az általunk készített színes felvételek tekintetében hasonló a helyzet. Azért készítettük ezeket, hogy bemutassunk zsidó emlékeket a mosoni tájról, és a legutolsó időszakról képeken is megemlékezzünk.
   A mellékletek tanulmányozása egymagában is érdekes ismereteket ad, de ezen kívül felhívja a figyelmet az olvasókönyv egyes részeire, melyet az Olvasó a képaláírásban szereplő oldalszám fellapozásával könnyen megtalálhat. Kérem az érdeklődő Olvasót, hogy jó szándékú beleéléssel lapozza a mellékleteket, hisz az elkészítéskor a figyelem felkeltés, a megismertetés, az emlékeztetés vezérelt célkitűzéseinkben.

       Mosonmagyaróvár, 2000-04-05.                                      A szerző.